16UY0250-2 - AĞDACI - Seviye 2 (Rev.02)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
16UY0250-2/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon ₺ 400,00
16UY0250-2/A2 Depilasyon Uygulamaları ₺ 1350,00